Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

 

PHÒNG GD-ĐT TP LONG XUYÊN

TRƯỜNG TH PHẠM HỒNG THÁI

Số: 126/KH-THPHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Mỹ Hòa, ngày 30 tháng  8  năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022

 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19

 

         Căn cứ công văn số 2408/HD-SGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Sở giáo dục đào tạo, kế hoạch Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19;

        Căn cứ công văn của Phòng giáo dục đào tạo, kế hoạch Tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ công văn số 1877/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022;

        Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường; để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo các điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021 - 2022 diễn ra theo đúng kế hoạch và an toàn theo chỉ đạo của ngành, trường tiểu học Phạm Hồng Thái xây dựng Kế hoạch (Kịch bản) tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021 – 2022 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH:

  - Đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại đơn vị thông qua việc thực hiện các giải pháp, nhằm chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID- 19, nâng cao tinh thần cảnh giác, kỷ cương, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành, sẵn sàng ứng phó với các tình huống trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

- Hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc COVID-19 trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh. Giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến các hoạt động của đơn vị.

- Đảm bảo thực hiện các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 đúng theo Chương trình quy định của Bộ GDĐT và Quyết định Khung kế hoạch thời gian năm học của UBND tỉnh.

 

II. YÊU CẦU:

- Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục với các phương án trực tiếp, trực tuyến phù hợp với tình thực tế của đơn vị.

       - Tổ chức các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ GDĐT và Bộ Y tế.

       - Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2021-2022, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể  địa phương để xây dựng phương án đảm bảo công tác dạy và học,    an toàn cho học sinh, giáo viên khi nhập học; tuyên truyền để cha mẹ học sinh và xã hội đồng thuận, chia sẻ với ngành giáo dục về việc khai giảng năm học mới, tổ chức các hoạt động giáo dục trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

- Chuẩn bị các phương án tuyển sinh lớp 1 trực tuyến( có kế hoạch riêng) và dạy học trực tuyến qua môi trường Internet thông qua các ứng dụng: Viettel Study, VNPT elearning, K12 Online, Dạy học qua truyền hình, Zalo, Zoom Meeting, Google Meet, tài liệu trực tuyến, ngân hàng video, ... và các phần mềm dạy học trực tuyến phù hợp khác; quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong theo các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT và phòng GDĐT.

- Xây dựng các công cụ hỗ trợ, kho tài liệu, học liệu dùng chung tạo thành   ngân hàng video phù hợp với điều kiện của đơn vị, giới thiệu các nguồn, kênh thông tin, tài liệu để hỗ trợ hoạt động dạy và học trong điều kiện phòng, chống dịch.

- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh trong đơn vị chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND các cấp, Ngành Y tế và Kế hoạch (kịch bản) tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021 – 2022 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19.

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH( KỊCH BẢN)

      I. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU NĂM VÀ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI:

1. Tổ chức các hoạt động đầu năm:

 Không tập trung học sinh trong thời gian tựu trường, giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo đến phụ huynh và học sinh: biên chế lớp, nội quy học sinh, thời khóa biểu, nắm tình hình học sinh bị ảnh hưởng dịch bệnh, điều kiện về học trực tuyến, ... qua điện thoại, tin nhắn SMAS, nhóm Zalo, niêm yết công khai tại trường và website... Tổ chức sinh hoạt lớp dưới hình thức trực tuyến.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/9/2021 đến trước ngày 05/9/2021

2. Tổ chức Lễ Khai giảng:

Thông báo đến học sinh, CMHS cùng tham dự Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 tại nhà, thông qua Chương trình Truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang.

+ Thời gian: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 05/9/2021.

+ Địa điểm truyền hình trực tiếp: Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu- TP. Long Xuyên.

3. Thời gian thực học:

 Từ ngày 15/9/2021( Tùy theo tình hình dịch bệnh tại địa phương, trường sẽ tổ chức hoạt động giáo dục theo các phương án của Kế hoạch này.)

II. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022 TRONG ĐIỀU KIỆN DỊCH BỆNH COVID-19:

1. Trong điều kiện địa phương áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

1.1. Phương án tổ chức dạy và học

Tổ chức dạy và học theo hình thức trực tuyến hoàn toàn, chủ yếu trang bị kiến thức cốt lõi cho học sinh. Đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn không thể tham gia học trực tuyến, giáo viên bộ môn phối hợp với giáo viên chủ nhiệm chuyển giao nhiệm vụ học tập cho các em thông qua tin nhắn SMAS,…hoặc gửi tài liệu photocopy đến các em. Sau khi hết giãn cách, học sinh trở lại trường: nhà trường tiến hành bổ sung kiến thức, tổ chức phụ đạo cho học sinh còn hạn chế về điều kiện học trực tuyến.

1.2. Tạm dừng tất cả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong và ngoài nhà trường.

2. Trong điều kiện địa phương áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

2.1. Phương án tổ chức dạy và học

Tổ chức dạy học trực tuyến hoàn toàn như nội dung 1.

2.2. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa:

Chuyển sang hình thức trực tuyến. Những trường hợp thật sự cần thiết đơn vị có thể tổ chức trực tiếp khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý trực tiếp, nhưng phải hạn chế về quy mô (không quá 10 người), phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định hiện hành.

3. Trong điều kiện bình thường mới (Khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát):

3.1. Phương án tổ chức dạy và học

Tổ chức dạy và học cho học sinh theo hình thức trực tiếp :

- Khối lớp 1, 2, 5: Dạy 2 buổi/ ngày

- Khối lớp 3,4: Dạy 1 buổi/ ngày

Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phải thực hiện nghiêm giải pháp 5K và công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế và Sở GDĐT.

3.2. Phương án tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa 

- Sinh hoạt dưới cờ tổ chức tại lớp học, không tập trung dưới sân trường.

- Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa được tổ chức nhưng hạn chế về quy mô và số lượng; phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định hiện hành.

III. ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 ĐỂ DUY TRÌ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:

- Tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, với cha mẹ học sinh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung cần triển khai thực hiện trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Trung ương, của tỉnh, TP và của Ngành GDĐT. 

- Tiếp tục tiến hành rà soát, thực hiện đầy đủ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các cấp quản lý. Cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tuyệt đối thực hiện nghiêm giải pháp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế" và tuân thủ việc quét mã QR tại đơn vị, cài đặt và đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch trên ứng dụng (App) Antoancovid, Hồ sơ sức khỏe điện tử. 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, y tế tại trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh. Rà soát, bổ sung trang thiết bị y tế; đảm bảo đủ xà phòng, nước sát khuẩn, khẩu trang ... Thường xuyên tổng vệ sinh, sát khuẩn trong và ngoài lớp học, các bề mặt tiếp xúc (tay vịn cửa, bàn ghế), khu vực rửa tay, khu vực nhà vệ sinh.

- Trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg, phân công nhân sự tham gia trực, làm việc tại cơ quan, trường học (số lượng theo quy định) để xử lý công việc; số còn lại làm việc tại nhà; phân công nhân viên bảo vệ trực 24/24 để bảo vệ an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, quản lý tài sản của đơn vị.

- Chấp hành nghiêm các quy định áp dụng tại địa phương nơi cư trú: theo Chỉ thị 15/CT-TTg; Chỉ thị 16/CT-TTg.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu nhà trường

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022. Rà soát tình hình đơn vị chọn phương án dạy học phù hợp hiệu quả.

- Phối hợp Trung tâm Y tế phường tiếp tục tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động chưa được tiêm và tiêm mũi 2.

- Tiến hành khảo sát, thống kê tỷ lệ học sinh không có khả năng học trực tuyến trong năm học, học sinh chưa thể trở về địa phương để tham mưu địa phương có biện pháp hỗ trợ, đồng thời tổng hợp số liệu báo cáo phòng GDĐT.  

- Hướng dẫn các tổ chuyên môn chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022, nhất là việc triển khai Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, lớp 2. Trong đó cần chú ý các khối lớp đầu và cuối cấp học.

- Tổ chức theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hội họp.

- Phối hợp Đài Truyền thanh phườngtrong công tác tuyên truyền.

- Hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động dạy và học, việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo phù hợp với từng kịch bản phòng chống dịch bệnh COVID-19 và quy định của Bộ GDĐT.

- Triển khai, giới thiệu các phần mềm, các giải pháp dạy học trực tuyến để giáo viên có thể vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện của đơn vị và đối tượng học sinh.

- Tổ chức khảo sát học sinh nhằm xây dựng kế hoạch bổ sung kiến thức cho học sinh khi trở lại trường. 

- Tổ chức các hoạt động phong trào, ngoài giờ trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình diễn biến tại đơn vị; tham mưu tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp nổi bật trong công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời phê bình, nhắc nhở các tập thể, cá nhân cố tình không thực hiện các quy định, các hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh của các cấp thẩm quyền và của ngành GDĐT.

2. Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên, nhân viên

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, giảng dạy, kể cả các hoạt động phong trào khác.

- Xây dựng Kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục của cá nhân, của khối lớp, năm học 2021-2022 trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của ngành GDĐT.

- Các tổ chuyên môn xây dựng Kế hoạch giáo dục của tổ theo hình thức trực tuyến và trực tiếp đảm bảo hoàn tất chương trình dạy học theo Khung kế hoạch thời gian đã đề ra; tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ kết quả học tập và rèn luyện của học sinh theo hướng dẫn.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung Kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị (Lưu ý phương án xử lý các tình huống, nếu có trường hợp F0, F1, F2, các trường hợp sốt, ho, khó thở ...).

- Đảm bảo 100% học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động của nhà trường thực hiện khai báo sức khỏe, đo thân nhiệt khi đến trường; đeo khẩu trang đúng cách trên đường đến trường, trong thời gian ở trường và từ trường trở về nhà.

- Nắm thông tin học sinh của lớp chủ nhiệm được ngành chức năng xác định là các đối tượng F0, F1, F2 để có biện pháp xử lý kịp thời. Rà soát số lượng học sinh không thể tham gia học tập trực tuyến; số lượng học sinh chưa thể trở về địa phương do ảnh hưởng dịch bệnh, báo cáo về cô Thu, trước ngày 03/9/2021, để trường tổng hợp báo cáo PGD-ĐT.

-Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Kịp thời báo cáo Ban giám hiệu, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của trường những khó khăn, vướng mắc để có phương án xử lý phù hợp trong các tình huống cụ thể.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Đề nghị Cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung Kế hoạch này./.

 

      Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG                                                                       

- CBGVNV nhà trường;

-Tổ CM;

- Lưu VT.                                                                           

                                                                                            Phan Thị Phương Thắm                                


Tác giả: Nguyễn Văn Hóa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thư viện ảnh
Video
Kết nối cộng đồng