CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM HỒNG THÁI

 

        Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái nằm về phía tây thành phố Long Xuyên, được thành lập vào thời Pháp thuộc (trước năm 1945), khi được hình thành trường được xây cất bằng cây ván, lợp tole. Tên trường lúc bấy giờ là "Sơ cấp Bằng Lăng", lấy theo tên địa danh lúc bấy giờ. Thời kỳ Nhật đảo chánh Pháp (1945) trường bị đóng cửa, đến năm 1951 được mở cửa dạy lại, lúc này trường có 1 lớp Năm và 1 lớp Tư (nay gọi là lớp Một, lớp Hai). Số lớp, số học sinh tăng dần hằng năm. Nếu tính từ sau ngày mở cửa trở lại thì thầy Cao Văn Phải (1951-1958) là thầy trưởng giáo đầu tiên, thầy Trương Văn Lê, trưởng giáo kiêm dạy lớp (1958-1975) giai đoạn này trường có thêm lớp Bốn, lớp Năm nên được nâng lên thành "Trường Tiểu học Cộng đồng Mỹ Phước Đ".

       Sau năm 1975 việc tổ chức trường lớp theo quy mô trường Phổ thông cơ sở nên trường được đổi tên thành Trường PTCS "A" Mỹ Hòa do thầy Nguyễn Đức Hồng (1976) làm Hiệu trưởng. Đến năm 1992 thực hiện lại mô hình trường Tiểu học nên trường được đổi tên thành Trường Tiểu học "A Mỹ Hòa". Đến năm 1999 trường được vinh dự đổi tên thành Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái cho đến nay.

      Nhu cầu học tập của con em ngày càng được nâng cao, cuối năm 2005 trường đã được đầu tư xây dựng đủ 26 phòng học kiên cố. Năm 2007 trường được xây dựng thêm 11 phòng chức năng, trang thiết bị phục vụ giảng dạy được tăng cường, chất lượng đội ngũ giáo viên và hiệu quả đào tạo không ngừng được nâng lên, đến tháng 5 năm 2008 Trường được vinh dự được Ủy ban nhân dân Tỉnh công nhận là Trường chuẩn quốc gia mức độ 1.

CÁC THẾ HỆ HIỆU TRƯỞNG ĐÃ CÓ NHIỀU CỐNG HIẾN CHO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

 

1/ - Thầy Nguyễn Đức Hồng     (1976-1978)

2/ - Thầy Nguyễn Văn Nghiệp   (1978-1980)

3/ - Thầy Huỳnh Phúc Điền       (1980-1982)

4/ - Thầy Lư Phước Lời              (1982-1984)

5/ - Cô Huỳnh Thị Hồng            (1984-1988)

6/ - Thầy Nguyễn Phú Cường    (1988-1990)

 

7/ - Cô Nguyễn Thị Nhạn           (1990-1992)

8/ - Thầy Nguyễn Bá Khỏa        (1992-1997)

9/ - Cô Lê Thị Năm                    (1997-2009)

10/ - Thầy Huỳnh Thiện Khì     (2009-2014)

11/- Thầy Lý Hiền Minh            ( 2014- 2019)