Đóng lại

Khởi động năm học mới, Phường Đoàn Mỹ Hòa kết hợp với Chi đoàn và Liên đội Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái tổ chức cổ động " Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường".