Đóng lại
  • banner
  • dd3ff5577770902ec961_93b6f7a981
  • 915da1468439687af5549eb326746e70_e7b4be9635
  • 83cdd607ab5b4fd32f8e41f0e4938e56_a3a8e5d596
  • 059f664e5ccbb995e0da_d7c83ad781
  • 25ff4ee03935df6b8624_3db6333be2
  • 7376a08f231dc5439c0c_93327a2c9b
  • 3952543c1513f24dab02_82809c784e
  • 3b1ba068e78400da5995_3c57c50657
  • 5082d9dc86f660a839e7_4d8b66ba46
<a href="/tin-tuc" title="TIN TỨC" rel="dofollow">Tin tức nổi bật</a>
LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ II
Nhà trường thông báo lịch kiểm tra cuối kỳ II, năm học 2020- 2021
<a href="/tin-tuc" title="TIN TỨC" rel="dofollow">Tin tức nổi bật</a>
HỘI THI KỂ CHUYỆN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020- 2021
Thực hiện kế hoạch số 51/KH-TV-LĐ của thư viện và Liên đội trường Tiểu học Phạm Hồng THái, ngày 10/ 04/ 2021 đã tổ chức Hội thi kể chuyện sách cấp trường năm học 2020- 2021.
<a href="/tin-tuc" title="TIN TỨC" rel="dofollow">Tin tức nổi bật</a>
V/v triển khai giải pháp dạy học Tiếng Việt lớp 1 trên truyền hình.
Nội dung học tập môn Tiếng Việt trên chuyên mục " Dạy Tiếng Việt lớp 1"  ( dùng chung cho các sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1). Tập trung chủ yếu vào việc hỗ trợ học sinh học tốt phần học vần từ đó có thể dần làm chủ các kỹ năng đọc, viết nói và ...
Tin nhanh